Sažetak izlaganja na jeziku izlaganja (najmanje 1400, najviše 1800 slovnih znakova s razmacima) i njegovu prijevodnu inačicu (na svjetskome ili slavenskome jeziku ako je sažetak izlaganja na hrvatskome jeziku ili na hrvatskome jeziku ako je sažetak izlaganja na svjetskome ili slavenskome jeziku) treba prijaviti elektronički na mrežnu stranicu Kongresa najkasnije do 31. listopada 2018.

Programski će odbor odabrati izlaganja za Kongres slijedeći kriterije tematske prikladnosti i relevantnosti teme.

Obavijest o (ne)prihvaćanju sažetka izlaganja i njegove prijevodne inačice autori će dobiti na svoje e-adrese do 31. prosinca 2018. Prihvaćeni sažeci izlaganja bit će otisnuti u Knjižici sažetaka.