Laureati:

  • Povelja Stjepana Ivšića: akademkinja Antica Menac
  • Povelja Antuna Barca: akademik Josip Bratulić
  • Povelja Vatroslava Jagića: prof. dr. sc. Johannes Reinhart