Organizatori Kongresa ne snose troškove smještaja sudionika.

Kako će se radni dio Kongresa održati u dijelu šibenskoga kompleksa Amadriapark (znan pod imenom Solaris) i to u Konvencijskome centru i Hotelu Niko, sudionicima je Kongresa ponuđena posebna cijena smještaja u Hotelu Niko*** i Hotelu Ivan****:

Hoteli u Amadriaparku ( Solarisu )Hotel Niko***Hotel Ivan****
25. 9. 2019.26. 9. 2019.27. 9. 2019.25. 9. 2019.26. 9. 2019.27. 9. 2019.
Cijena noćenja s doručkom po osobi i po danu u kunama. Odbitak za doručak iznosi 35,00 kn po osobi i danu. Boravišna pristojba nije uključena u cijenu i iznosi 8,00 kn po osobi i danu. Dvokrevetna soba s pogledom na park/dvorište340340340468468468
Jednokrevetna soba s pogledom na park/dvorište611611611830830830

Smještaj će se po tim cijenama moći rezervirati do 15. kolovoza 2019. prijavom preko posebnoga koda za sudionike Kongresa. Nakon 15. kolovoza 2019. navedene cijene neće vrijediti.