31. listopada 2018.rok za predaju sažetka izlaganja za knjižicu sažetaka (najmanje 1400, najviše 1800 slovnih znakova s razmacima)
31. prosinca 2018.obavijest o (ne)prihvaćanju sažetka izlaganja na e-adresu autora
30. travnja 2019.rana uplata kotizacije
30. lipnja 2019.rok za predaju rada za zbornik radova
31. srpnja 2019.kasna uplata kotizacije
25. – 28. rujna 2019.trajanje Kongresa
31. prosinca 2019.obavijest autorima o rezultatima recenzentskoga postupka
31. siječnja 2020.rok za predaju konačne inačice rada za zbornik radova nakon rezultata recenzentskoga postupka