PROGRAMSKI ODBOR

 

Anđela Frančić (predsjednica)

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Mira Menac-Mihalić

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Leszek Małczak

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Poljska)

Lahorka Plejić Poje

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Vlasta Rišner

Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Evelina Rudan

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Jelena Vignjević

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Karol Visinko

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Mateo Žagar

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu