Medalja Stjepana Ivšića Medalja Antuna BarcaMedalja Vatroslava Jagića
Prvi hrvatski slavistički kongres
Pula, 19. – 23. rujna 1995.
Eduard Hercigonja
(1929.)
Ivo Frangeš
(1920. – 2003.)
László Hadrovics
(1910. – 1997.)
Drugi hrvatski slavistički kongres
Osijek, 14. – 18. rujna 1999.
Radoslav Katičić
(1930.)
Maja Bošković-Stulli
(1922. – 2012.)
Sante Graciotti
(1923.)
Treći hrvatski slavistički kongres
Zadar, 15. – 19. listopada 2002.
Dalibor Brozović
(1927. – 2009.)
Miroslav Šicel
(1926. – 2011.)
Henrik Birnbaum
(1925. – 2002.)
Četvrti hrvatski slavistički kongres
Varaždin i Čakovec, 5. – 8. rujna 2006.
Stjepko Težak
(1926. – 2006.)
Stanko Lasić
(1927. – 2017.)
Reinhard Lauer
(1935.)
Peti hrvatski slavistički kongres
Rijeka, 7. – 10. rujna 2010.
Josip Silić
(1934.)
Viktor Žmegač
(1929.)
István Nyomárkay
(1937.)
Šesti hrvatski slavistički kongres
Vinkovci i Vukovar, 10. – 13. rujna 2014.
Stjepan Babić
(1925.)
Stanislav Marijanović
(1935.)
Svjetlana Olegovna Vjalova
(1929. – 2015.)