ORGANIZACIJSKI ODBOR

Ivica Baković (tajnik)

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

Stjepan Blazsetin

Katedra za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Pečuhu (Mađarska)

Stipe Botica

Matica hrvatska (Zagreb)

Luka Budak

Centar hrvatskih studija Sveučilišta Macquarie u Sydneyu (Australija)

Macquaire University, Croatian Studies Centre, Sydney (Australia)

Zorka Kinda-Berlakovich

Pedagoška visoka škola u Železnom (Austrija)

Pädagogischen Hochschule Eisenstadt (Österreich)

Marija Malnar Jurišić (tajnica)

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Lana Molvarec (tajnica)

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Davor Nikolić

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Bernardina Petrović (predsjednica)

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

Ivana Vidović Bolt

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Tomislav Žigmanov

Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica (Srbija)