Plenarni izlagači i teme njihovih izlaganja na 7. HSK su:

  • akademik Stjepan Damjanović: Jezična smjeranja hrvatskih protestanata
  • prof. dr. sc. Krystyna Pieniążek-Marković: Kina i Europa kao geo(bio)grafski/auto(geo)biografski prostori. Hrvatsko međuratno iskustvo
  • prof. dr. sc. Diana Zalar: Dječje jezično stvaralaštvo potaknuto djelima klasičnih pisaca