Obavijest o kotizaciji

Kotizacija se za sudionike Kongresa plaća po sudioniku, a ne po izlaganju. Cijena kotizacije uključuje pravo sudjelovanja u svim kongresnim […]