Tematske sekcije i podsekcije:

  1. Paleoslavistička i hrvatskoglagoljska problematika

1.1. Paleoslavistička problematika

1.2. Hrvatskoglagoljska problematika

1.3. Ostalo

  1. Izazovi, mogućnosti i perspektive slavistike u 21. stoljeću

2.1. Izazovi, mogućnosti i perspektive južne slavistike u 21. stoljeću

2.2. Izazovi, mogućnosti i perspektive zapadne slavistike u 21. stoljeću

2.3. Izazovi, mogućnosti i perspektive istočne slavistike u 21. stoljeću

2.4. Ostalo

  1. Kroatistika između zaboravljenih početaka i globalizacijskih izazova

3.1. Hrvatski jezik

3.2. Hrvatska književnost

3.3. Hrvatska kultura

3.4. Ostalo

  1. Mediteranska sastavnica hrvatskoga jezika, književnosti i kulture

4.1. Povijesnojezična, dijalektološka i suvremena jezikoslovna istraživanja

4.2. Književna istraživanja

4.3. Kulturološka istraživanja

4.4. Šibenski prinos hrvatskomu jeziku, umjetnosti i kulturi

4.5. Ostalo

  1. Slavenske dijaspore i suvremene migracije

5.1. Hrvati izvan Hrvatske

5.2. Slavenske dijaspore u Hrvatskoj

5.3. Slavenske dijaspore u europskim i izvaneuropskim zemljama

5.4. Suvremene migracije u slavenskim zemljama

5.5. Ostalo

  1. Dijete i djetinjstvo u znanosti, umjetnosti i kulturi

6.1. Dijete i djetinjstvo u znanosti

6.2. Dijete i djetinjstvo u umjetnosti

6.3. Dijete i djetinjstvo u kulturi

6.4. Ostalo

  1. Formalno i neformalno poučavanje slavenskih jezika, književnosti i kulture

7.1. Poučavanje hrvatskoga jezika, književnosti i kulture

7.2. Poučavanje južnoslavenskih jezika, književnosti i kulture

7.3. Poučavanje zapadnoslavenskih jezika, književnosti i kulture

7.4. Poučavanje istočnoslavenskih jezika, književnosti i kulture

7.5. Ostalo