Rok je za prijavu sažetaka produžen do 30. studenoga 2018.