Ako rad ne možete poslati preko obrasca za slanje radova, molimo da ga pošaljete na službenu adresu Kongresa (7hsk@ffzg.hr).